Gold Tower 275 Nguyễn Trãi và những chi phí

– Như vậy nếu Gold Tower 275 Nguyễn Trãi xem xét lại cách xác định chi phí dự phòng theo hướng dẫn tại thông tư 04/2010/TT-BXD thì giá trị riêng cho phần chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá so với các thành phần chi phí của dự toán thì tới 60% – 75% có dư.
– Nhìn kết cấu dự toán của một dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi với chi phí dự phòng cao như vậy ta thường đặt câu hỏi liệu dự án đầu tư như thế có hiệu quả không? Giá trị dự toán như vậy có phản ánh Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nh giá trị thực của công trình? Mức phân bổ vốn cho một dự án xây dựng cơ bản của một nhà đầu tư liệu có hợp lý không?
– Qua quá trình làm mình tự đặt câu hỏi như trên, rất mong các đồng nghiệp quan tâm chia sẻ.

khi tính dự phòng trượt giá thì mức độ trượt giá bình quân là mức độ trượt giá của quí so với quí hay của năm này so với năm khác. mà ở đây tính trượt giá so với thời điểm phân bổ vốn nên tại thời điểm phân bổ vốn mình phải coi là không có trượt giá, tức là trong quí đầu tiên hay trong năm đầu tiên thì coi như là không có trượt giá. Khi đó dự phòng 2 sẽ đựoc tính từ năm thứ 2 hay quí thứ 2 trở đi ( t= 0 đến t-1 ) mình lập dự án đầu tư và tính tổng mức đầu tư cho dự án, nên tính gần như tối đa các khả năng xấu có thể xảy ra (như khối lượng phát sinh, trượt giá), thế nên khi thanh quyết toán hầu như ko được vượt tổng mức đầu tư. Và khi đánh giá tổng mức đầu tư với hiệu quả thì đó cũng là hiệu quả gần như thấp nhất. Tính đến các yếu tố có thể xảy ra rồi. Đó là ý kiến e, kỳ trước e có làm đồ án KTXD và theo cách nghĩ của e là vậy. Ngoài thực tế thế nào thì e cũng chưa biết rõ, mong các a đóng góp ý kiến cho e hiểu rõ hơn.

Mình nghĩ theo tính toán thì nếu phân bổ vốn vào đầu kỳ (quý, năm) thì bạn tính t = 0, và phân bổ vào cuối kỳ thì t =1. Có lẽ hầu như các dự án sẽ phân bổ vào cuối kỳ chứ :D nên t = 1 thì chính xác hơn. Ah, còn tính trượt giá theo từng quý hay năm thì tính trượt giá theo quý thì sẽ chính xác hơn khi mình phân bổ vốn, nhưng tính dài hơn, tính theo năm thì độ chính xác không bằng tình theo quý.

Leave a Reply