Công nghệ sẽ khác nếu phụ nữ chiếm 1/2 lực lượng lao động

vấn đề bình đẳng giới trong ngành công nghiệp công nghệ, số liệu có thể sẽ không làm bạn ngạc nhiên. Chỉ có 17% các công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi phụ nữ, và phụ nữ chỉ chiếm 7% các đối táctại 100 công ty tư bản hàng đầu.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để khuyến khích phụ nữ tham gia vào công nghệ, chúng tôi vẫn còn xa sự cân bằng giới trong ngành. Thế giới sẽ như thế nào nếu có số nam giới và nữ giới tương đương trong ngành? Chúng tôi đã hỏi ba phụ nữ về công nghệ, từ CEO cho các nhà phát triển, cho những suy nghĩ của họ.

Valerie Stark
FacebookTwitterPinterest
Valerie Stark cho biết: “Nếu có nhiều công ty công nghệ cao dẫn đầu bởi phụ nữ, nó sẽ thay đổi cách phụ nữ được đối xử trong xã hội. Hình ảnh: Valerie Stark

‘Các công ty công nghệ cao do nữ lãnh đạo sẽ thay đổi cách phụ nữ được đối xử trong xã hội’

Tôi là người tin tưởng mạnh mẽ trong mối liên hệ giữa giá trị nội bộ của công ty và sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Có nhiều ví dụ về các công ty công nghệ cao nơi mà thái độ nội bộ của họ đối với phụ nữ được phản ánh trong các sản phẩm của họ.

Ví dụ, đã có nhiều câu chuyện về cáo buộc quấy rối tình dục liên quan đến Uber , cũng như “lá thư Miami” [Giám đốc điều hành Travis Kalanick đã cử nhân viên hướng dẫn về thời điểm thích hợp để có quan hệ tình dục với các nhân viên khác tại một sự kiện công ty trong Miami]. Rõ ràng là tại sao Uber lại chưa bao giờ được coi là dịch vụ an toàn nhất cho phụ nữ – bởi vì nơi làm việc của cô cũng không phải là như vậy.

Nếu có nhiều công ty công nghệ cao dẫn đầu bởi phụ nữ, tôi thực sự tin rằng nó sẽ thay đổi cách phụ nữ được đối xử trong xã hội – một phần là do các giá trị được thể hiện trong các dịch vụ hoặc sản phẩm của công ty họ.

Nguồn chia sẻ: http://eva21.net/

Leave a Reply